ماه: آگوست 2019
سونوگرافی در کودکان چگونه است ؟

سونوگرافی در کودکان چگونه است ؟

تصویربرداری با سونوگرافی کودکان (اطفال) از بدن از امواج صوتی برای تولید تصاویری از داخل بدن استفاده می شود. از آنجائیکه از اشعه استفاده نمی شود اثرات مضر شناخته شده ای ندارد. این روش...

بیشتر بخوانید
تماس سریع با دکتر جورابیان