با رادیولوژی می‌ توان بیماری کرونا را تشخیص داد؟ اخیرا یکی از بیماری های که افراد زیادی به آن دچار شده اند و متاسفانه جان خود را به دلیل عدم مراجعه سریع و تشخیص به موقع از دست داده...

بیشتر بخوانید