آیا تعیین جنسیت در غربالگری اول درست است؟ در این مقاله سعی نموده ایم که به توضیح جامع و مفصل پیرامون زمان دقیق برای تعیین جنسیت جنین و یا این که آیا تعیین جنسیت در غربالگری اول درست...

بیشتر بخوانید