رادیولوژی
انواع گرافی های روتین و تخصصی

انواع گرافی های روتین و تخصصی

رادیوگرافی چیست یکی از روش ها برای تشخیص بیماری ها و مشکلات موجود  در  بیماران است که به وسیله اشعه xانجام می گیرد و اشعه x به اندام مورد نظر تابیده می شود و تصاویر از درون بدن گرفته...

بیشتر بخوانید
رادیوگرافی IVP

رادیوگرافی IVP

رادیوگرافیIVP این تست برای بررسی مجاری ادراری می باشد که می تواند از قسمت های کلیه ها، حالب ها و مثانه تصویر برداری کند.در این قسمت ها از مواد حاجب دارای ید استفاده می شود. زمانی که...

بیشتر بخوانید
VCUG

VCUG

  چیست ؟VCUG یکی از بررسی های رادیولوژیکی که برای تشخیص بیماری های مختلف استفاده می شود VCUG است.این اقدام با اشعه ایکس انجام می گیرد و می تواند عملکرد و همچنین شکل دستگاه کلیه و...

بیشتر بخوانید
Call Now Button