رادیولوژی
سوالات متداول رادیولوژی

سوالات متداول رادیولوژی

سوالات متداول رادیولوژی قبل از انجام رادیولوژی ممکن است که سوالات بسیار زیادی در این رابطه برای بیمار ایجاد شود که در این مقاله سعی شده است به سوالات متداول رادیولوژی پاسخگو باشیم ....

بیشتر بخوانید
سیتی اسکن مغز

سیتی اسکن مغز

سی تی اسکن مغز سی تی اسکن مغز چندین و چند سال است که از زوایای گوناگون تکرار می شود، یعنی باریکه اشعه ایکس از زوایای گوناگون به درون اندام تابانده شده و خروجی آن در طرف مقابل اندام...

بیشتر بخوانید
انواع رادیولوژی

انواع رادیولوژی

انواع رادیولوژی رادیولوژی به معنی موج تابش میباشد.به عبارتی همان تصاویری که از تابش اشعه ایکس روی بدن به دست می آید اشعه ایکس از تمام مواد از گاز، مایع و جامدات عبور کرده و البته هر...

بیشتر بخوانید
انواع گرافی های روتین و تخصصی

انواع گرافی های روتین و تخصصی

رادیوگرافی چیست یکی از روش ها برای تشخیص بیماری ها و مشکلات موجود  در  بیماران است که به وسیله اشعه xانجام می گیرد و اشعه x به اندام مورد نظر تابیده می شود و تصاویر از درون بدن گرفته...

بیشتر بخوانید
رادیوگرافی IVP

رادیوگرافی IVP

رادیوگرافیIVP این تست برای بررسی مجاری ادراری می باشد که می تواند از قسمت های کلیه ها، حالب ها و مثانه تصویر برداری کند.در این قسمت ها از مواد حاجب دارای ید استفاده می شود. زمانی که...

بیشتر بخوانید
تماس سریع با دکتر جورابیان